love

love

Sunday, 4 April 2010

auto nuoma

„Linksmų šv. Velykų“ – sekmadienį per tradicinį Šventojo Tėvo kreipimąsi „Urbi et Orbi“ Benediktas XVI lietuviškai sveikino ir Lietuvos tikinčiuosius. Velykinį sveikinimą popiežius perskaitė daugiau nei 60 pasaulio kalbų. Sekmadienį, pirmąją Velykų dieną, popiežius Vatikane aukoja tradicines mišias ir skaito palaiminimą visam pasauliui.

Tradicinis Šventojo Tėvo kreipimasis "Urbi et Orbi" - vienas iš nedaugelio atvejų, kai apie 1,1 mlrd. tikinčiųjų vienijančios Katalikų Bažnyčios vadovas tiesiogiai kreipiasi į pasaulį ir per šią kalbą dažnai pasmerkia karą ir skurdą.

Tačiau šiemet krikščionims minint Kristaus prisikėlimo dieną, popiežius yra spaudžiamas dar kartą pasmerkti vaikus seksualiai išnaudojusius kunigus.

Velykų sekmadienio, kai pasaulio krikščionys mini Jėzaus Kristaus prisikėlimą, išvakarėse Belgijos ir Vokietijos arkivyskupai paskelbė pareiškimus, kuriuose atvirai smerkiamas Bažnyčios vaidmuo dangstant kunigų vykdytų vaikų seksualinio išnaudojimo atvejų dangstymo.
Belgijos Mecheleno ir Briuselio arkivyskupijos vadovas Andre Josephas Leonardas kritikavo Bažnyčią dėl ankstesnių netinkamų veiksmų, susijusių su dabartine krize.